Text Size

child.jpg

Обява: Конкурс за заемане на длъжности

"ЦПЗ–Стара Загора" ЕООД обявява конкурс за заемане на следните длъжности на места, финансирани от държавата:
1. „Лекар, специализант по Психиатрия" - 3 места;
2. „Специализант по Клинична психология" - 1 място.

logo redcross

Новини

Център за психично здраве - Стара Загора обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти за извършване на търговска дейност за срок от 3 години

Повече информация