Text Size

doctor2.jpg

Обява: Конкурс за заемане на длъжности

"ЦПЗ–Стара Загора" ЕООД обявява конкурс за заемане на следните длъжности на места, финансирани от държавата:
1. „Лекар, специализант по Психиатрия" - 3 места;
2. „Специализант по Клинична психология" - 1 място.

logo redcross

Новини

Център за психично здраве - Стара Загора обявява публична покана за Строително-ремонтни дейности с материали на изпълнителя в Звено за активно лечение на "ЦПЗ-Стара Загора" ЕООД, находящо се на ул."Армейска" №16, гр. Стара Загора.

Повече информация

Център за психично здраве - Стара Загора обявява публична покана за доставка на лекарствени продукти за нуждите на “ЦПЗ- Стара Загора” ЕООД през 2013 г.

Повече информация